Rdzenie proszkowe

Rdzenie proszkowe są dla większości elektroników jeszcze większą niewiadomą niż rdzenie ferrytowe.